Info samt årsstämman

Årsmöte 2018 kommer äga rum lördagen den 21 april. Mer information kommer i brevlådan.

Styrelsemöte äger rum ungefär 1 gång/månad

Brf försäkringsbolag är IF.

Det är varje medlems och hyresgästs ansvar att skotta och sanda vintertid.

Föreningen har lediga p-platser att hyra ut.

Våra lediga p-platser ska användas som besöksplatser. Det utlämnade besökskortet ska då vara placerat i framrutan.

Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av EFIN, Ekonomisk förvaltning i Nykvarn AB http://www.efin.se/

 

 

 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)