Info samt årsstämman

Uppmärkning av våra gästparkeringar är nu utfört.

Stadgarna på hemsidan har reviderats utifrån ändringar som antogs vid ordinarie föreningsstämma den 21 april.

Årets första städ-/arbetsdag ägde rum lördagen den 28 april.

Årsmöte 2018 ägde rum lördagen den 21 april.

Styrelsemöte äger rum ungefär 1 gång/månad med uppehåll juni-juli.

Brf försäkringsbolag är IF.

Det är varje medlems och hyresgästs ansvar att skotta och sanda vintertid.

Föreningen har lediga parkeringsplatser att hyra ut.

Våra lediga parkeringsplatser används som parkering för våra besökare, det utlämnade besökskortet ska då placeras synligt i framrutan.

Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av EFIN, Ekonomisk förvaltning i Nykvarn AB http://www.efin.se/

 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)